Съвременни системи за видеонаблюдение

 „Вашата сигурност е наша отговорност”

Young woman entering security pin on home alarm keypad. Home security system
image-section-07-min.jpg
image-section-15-min.jpg
Close-up Of Male Security Guard Talking On Walkie-talkie While Monitoring Multiple CCTV Footage

„Тетбрюле 2“ ООД

Непрекъснатостта в системата за 24 часово управление на „Тетбрюле 2“ ООД на територията на областите Ямбол, Сливен, Хасково и Бургас се осъществява от оперативен изцяло компютъризиран център за наблюдение и регистриране на монтираните в обектите сигнално-охранителни системи.

Автоматичната компютърна система контролира, обработва и архивира всички получавани сигнали от обектите, в т.ч. времето за реагиране на автопатрулите. Оперативният център осъществява непрекъсната връзка както с обектовата физическа охрана, така и с автопатрулните екипи.

Свържете се с нас

Дружеството осъществява техническа охрана на над 2000 обекти на територията на Ямбол, Сливен, Стралджа, Елхово, Тополовград и прилежащите им села, включващи учреждения и организации, търговски обекти, производствени предприятия, училища и детски градини, частни домове и др.

„Тетбрюле 2” ООД, съобразявайки се със специфичните изисквания на клиентите си, производствените им и разнообразни сфери на дейност, адаптира и оптимизира работата си, за да е винаги избрания и доверен партньор.