„Тетбрюле 2“ ООД

За нас

„Тетбрюле 2” ООД е дружество със запазена търговска марка и девиз: „Вашата сигурност е наша отговорност”. Притежава лиценз за извършване на охранителна дейност № 1633, издаден от Министерството на вътрешните работи – Главна Дирекция „Охранителна полиция” София и работи по Закона за частната охранителна дейност.
Дружеството има разрешение/лиценз/ № 00456 от комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за ползване на индивидуално определен радиочестотен спектър /PMR/.
Дейността на „Тетбрюле 2” ООД се основава изцяло на действащото законодателство в Република България при спазване на изисквания за конфиденциалност и се осъществява на територията на Ямбол, Сливен, Елхово,Стралджа,Тополовград. Системата за управление на „Тетбрюле 2” ООД е оценена OHMI – Eurocert Магдебург и съответства на изискванията на стандартите за управление EN-ISO 9001:2008 и има издаден сертификат NCQ – BG – 006/11/03.

image-section-65-min.jpg

Непрекъснатостта в системата за 24 часово управление на „Тетбрюле 2“ ООД на територията на областите Ямбол, Сливен, Хасково и Бургас се осъществява от оперативен изцяло компютъризиран център за наблюдение и регистриране на монтираните в обектите сигнално-охранителни системи.

Автоматичната компютърна система контролира, обработва и архивира всички получавани сигнали от обектите, в т.ч. времето за реагиране на автопатрулите. Оперативният център осъществява непрекъсната връзка както с обектовата физическа охрана, така и с автопатрулните екипи.

За осъществяване на своята дейност, „Тетбрюле 2” ООД използва добре обучени, професионално подготвени, физически и психически здрави охранители, проверени според законодателството, с опит в областта на охраната и чисто съдебно минало. Всички охранители са преминали задължителни курсове за първоначално обучение по програма минимум, както и задължителни теоретични и практически курсове за повишаване на квалификацията.

Дружеството осъществява техническа охрана на над 2000 обекти на територията на Ямбол, Сливен, Стралджа, Елхово, Тополовград и прилежащите им села, включващи учреждения и организации, търговски обекти, производствени предприятия, училища и детски градини, частни домове и др.

„Тетбрюле 2” ООД, съобразявайки се със специфичните изисквания на клиентите си, производствените им и разнообразни сфери на дейност, адаптира и оптимизира работата си, за да е винаги избрания и доверен партньор.